เอกสารหลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์
แนวทางการจัดการเรียนรู้
การบริหารหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: