แบบรายงานคุณภาพระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน [ปรับปรุง2560]

[Update_20/3/2560] แบบรายงานระดับชั้นเรียน (รศ.1+ปพ.6) สำหรับไม่เกิน 15 รายวิชา คุณลักษณะ 8 ข้อ
+++เพิ่มชีทกรอกระดับผลการเรียนกรณีนักเรียนติด ร,มส
+++ปรับการกรอกคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เหลือเพียงช่องสรุปรวมช่องเดียว
+++เพิ่มรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ยังคงเรียกใช้ชือเดิม “แบบรายงานระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6” เป็นชื่อที่ผู้ทำตั้งชื่อและเรียกเอง..ตั้งแต่สมัยทำรายงานการศึกษา หลักสูตร 2521pp6 ปรับปรุง 2533 เลยตั้งชื่อตามนั้น “รศ.1” บวกกับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน ปพ.6 ตามหลักสูตร2551 (หลายๆท่านคงคุ้นชื่อแล้วแหละ คิดว่างั้นนะครับ) ในปี 2560 ได้ปรับปรุงในส่วนของการกรอกระดับผลการเรียนกรณีนักเรียนติด ร,มส ของแต่ละวิชา+++ปรับการกรอกคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เหลือเพียงช่องสรุปรวมช่องเดียว+++เพิ่มรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน+++เพิ่มชื่อตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณท่านที่นำไปใช้และแนะนำ เสริมแต่งให้แบบรายงานมีความสมบูรณ์ ครอบคุมประเด็นต่างๆที่ต้องรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันทุกคนนะครับ…
กรอกข้อมูลผู้ร่วมใช้แบบรายงานระดับชั้นเรียน รศ.1+ปพ.6 ที่นี่ได้เลยครับ   [คลิ๊กดาวน์โหลด]
แบบรายงานระดับชั้นเรียน (รศ.1+ปพ.6) ดาวน์โหลดใช้ได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

[ดาวน์โหลด] เครื่องมือประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  Download
2. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Download

[ดาวน์โหลด] เครื่องมืออื่นๆ
1.แบบประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย (11 มาตรฐาน) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน)  Download

2.การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

  • แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง [ดาวน์โหลด]
  • คู่มือทดสอบสมรรถภาพกายนักเรียน [ดาวน์โหลด]
  • แบบรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 4-6 ปี [ดาวน์โหลด]
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 7-9 ปี [ดาวน์โหลด]
    • แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ช่วงอายุ 10-15 ปี [ดาวน์โหลด]

Posted on 23/03/2017, in ทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: